Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een zelfstandige universiteit in een historisch pand in de binnenstad van Utrecht. Wij laten ons in het ons onderzoek en onderwijs inspireren door het humanisme en richten ons op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane, rechtvaardige en duurzame samenleving.

5 leerstoelgroepen bieden momenteel een bacheloropleiding, 3 masteropleidingen, een minor en een PhD-Graduate School aan circa 650 studenten. Wij hebben de ambitie om verder te groeien in studentenaantallen, onderzoek en het realiseren van maatschappelijke impact. Samen met circa 120 medewerkers werken we in een persoonlijke en inclusieve sfeer. Meer informatie: www.uvh.nl

Beschrijving

Je hebt expertise in kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek en/of mixed-methods onderzoek, en een (aankomend) track-record in empirisch methodologisch onderzoek. Je bent gewend over de grenzen van jouw eigen vakgebied te kijken en vindt het een uitdaging om empirische methoden te ontwikkelen voor multidisciplinair sociaalwetenschappelijk onderzoek. Daarbij ben je geïnteresseerd in zingeving en geestelijke verzorging als bijzondere focus en toepassing van jouw onderzoek.

De UD Methodologie maakt deel uit van de leerstoelgroep Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies voor een Plurale Samenleving (HGVPS) en geeft samen met andere collega’s in deze leerstoelgroep vorm aan methodologisch onderzoek en onderwijs. De leerstoelgroep HGVPS heeft als voornaamste taken de vernieuwing en verdere ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op het gebied van zingeving, humanisering en geestelijke verzorging in een plurale samenleving. Het onderwijs van de leerstoelgroep omvat bijdragen - methodologisch en inhoudelijk - voor zowel de bachelor- als masteropleiding Humanistiek als ook de Graduate School van de UvH. Naast het bijdragen aan onderwijs en onderzoek van de leerstoelgroep, werkt de UD intern samen met collega’s uit andere leerstoelgroepen, neemt deel aan de UvH als academische gemeenschap en participeert in valorisatieactiviteiten.

Het methodologisch onderzoek van de UD richt zich – mede in relatie tot zingeving, humanisering en geestelijke verzorging - op het verder ontwikkelen van onderzoeksmethoden die geschikt zijn voor moeilijk onderzoekbare doelgroepen en fenomenen, vaak in relatie tot complexe persoonlijke, organisatorische en/of maatschappelijke omstandigheden (bijvoorbeeld zingeving, conflict, geweld, eenzaamheid, delinquentie, racisme en aan het professioneel handelen zoals vorming en begeleiding in deze velden). Een belangrijke focus is het ontwikkelen en testen van methoden van dataverzameling waarmee t.a.v. dergelijke groepen en fenomenen gegevens verzameld kunnen worden, gericht op (de omgang met) zingeving en effecten daarvan. Dit methodologisch onderzoek sluit aan bij internationale ontwikkelingen binnen methodologie als academische discipline enerzijds en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar zingeving en geestelijke verzorging anderzijds.

 

Werkzaamheden

 • Het uitvoeren en waar nodig verder ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs binnen het bachelor-, master- en PhD-traject. Dit betekent het zelfstandig of met collega’s verzorgen van colleges, werkgroepen en practica, en het begeleiden van bachelor- en/of masterthesissen en promotieonderzoek;
 • Verrichten van internationaal aansprekend kwantitatief/mixed-methods en multidisciplinair methodologisch onderzoek;
 • Het verder ontwikkelen van methoden van dataverzameling voor moeilijk onderzoekbare doelgroepen en fenomenen;
 • Bijdragen leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geestelijke verzorging;
 • Publiceren in internationale, peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en/of boeken;
 • Bijdragen aan het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Verrichten van valorisatieactiviteiten zoals opdrachtonderzoek, consultancy en vakpublicaties.

 

Kwalificaties

 • Gepromoveerd op een empirisch (bij voorkeur methodologisch georiënteerd) proefschrift in de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, cultuur- of religiewetenschappen of aanverwante wetenschappen; 
 • Academische erkenning op grond van nationale en internationale publicaties, in het bijzonder van empirisch kwantitatief/mixed-methods methodologisch onderzoek;
 • Ervaring op het gebied van academisch onderwijs in kwantitatieve onderzoeksmethoden en/of mixed-methods onderzoek en in staat tot het geven van inspirerend onderwijs;
 • In het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid deze op termijn te behalen;
 • Ervaring met het gebruik van SPSS software voor kwalitatieve data-analyse, kennis van Atlas-Ti is een pre;
 • Brede, interdisciplinaire en praktijkgerichte oriëntatie en inzetbaarheid;
 • Bij voorkeur ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Actief in valorisatie van onderzoek bijvoorbeeld door bijdragen aan media, lezingen, publieke debatten en dergelijke.
 • Goede actieve beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Coöperatieve, flexibele en collegiale instelling;
 • Affiniteit met de onderzoeksagenda van de Universiteit voor Humanistiek;
 • Affiniteit met de humanistische traditie.

 

Voorwaarden

Een tijdelijk contract voor de duur van 18 maanden met (bij goed functioneren) uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld als Universitair Docent niveau 2 in het Nederlandse Universitaire functieordeningsysteem UFO (salarisschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten). In geval van een zeer recente promotie wordt de UD aangesteld in aanloopschaal 10. Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Dr. Wander van der Vaart via wvdv@uvh.nl of Prof. dr. Gaby Jacobs (vanaf 22 augustus) via gj@uvh.nl 

NB: Sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen!

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op dinsdag 20 september 2022.

Dienstverband Onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime/Parttime
Gewenste startdatum 1 december 2022 (bij voorkeur)
Salaris 3874,= - 5439,= bij een volledige werktijd van 38 uur
Aantal posities 1
Uren 0,8 fte
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2022/12
Gepubliceerd 19-07-2022
Uiterste datum 12-09-2022

Terug naar vacatures