Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Het onderzoek en onderwijs van de UvH is gericht op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een zorgzame en rechtvaardige wereld. Het onderzoek van de UvH is transdisciplinair en integreert filosofische, historische en sociaalwetenschappelijke benaderingen.

De UvH kent een bacheloropleiding en drie masteropleidingen: de bachelor Humanistiek, de master Humanistiek, de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven en de master Zorgethiek en Beleid. Ook is er een Graduate School voor PhD-studenten. De wetenschappelijke staf is verdeeld over 5 leerstoelgroepen. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering.

De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met circa 120 betrokken medewerkers. Meer informatie over de UvH is te vinden op onze website www.uvh.nl

Algemene informatie

Naast de opleidingen bachelor- en master Humanistiek, de master Zorgethiek en Beleid en de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven verzorgt de Universiteit voor Humanistiek ook een premasterprogramma. Deze opleidingen en de premaster vallen onder één gezamenlijke Examencommissie.

De belangrijkste taak van de examencommissie is de borging van de kwaliteit van de tentamens en examens in het kader van art. 7.12b WHW. Daarbij ziet de examencommissie er op toe dat de regels in de Onderwijs- en Examenregelingen - die betrekking hebben op tentamens en examens - op een juiste wijze worden uitgevoerd. Voor een extern lid van de examencommissie is het een vereiste dat deze niet verbonden is aan de Stichting Universiteit voor Humanistiek.

De examencommissie vergadert maandelijks met een gemiddelde tijdsbelasting van circa 5-6 uren per gelegenheid. Vanwege de Corona-omstandigheden zullen de vergaderingen voorlopig online plaatsvinden.

 

Kwalificaties extern lid

 • ervaring als docent in het wetenschappelijk onderwijs, bij voorkeur binnen de geesteswetenschappen of de sociale wetenschappen;
 • in het bezit van toetsdeskundigheid (betreffende o.a. kwaliteitscriteria en kwaliteitseisen, examinering, onderzoeksvaardigheden);
 • vermogen om zich snel in te werken in:
  • wet- en regelgeving en kwaliteitsprocessen m.b.t. toetsing;
  • het onderwijsprogramma en de eindkwalificaties van de opleidingen;
  • regelgeving en procedures voor het verlenen van vrijstellingen;
 • affiniteit met onderwijsprocessen en fraude- en plagiaatprocedures;
 • bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie;
 • affiniteit met het humanisme.

 

Voorwaarden

Werkzaamheden worden verricht via een Overeenkomst van Opdracht (freelance). Het maximaal aantal te declareren uren is 6 uur per vergadering met een tarief van € 50,= per uur.

Het College van Bestuur benoemt een (extern) examencommissielid voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze periode eenmaal te verlengen.

 

Nadere inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de voorzitter van de Examencommissie, dr. Wander van der Vaart via het mailadres W.v.derVaart@UvH.nl

Solliciteren kan alleen via het Varbisysteem, niet per mail!

Gesprekken vinden plaats op 28 en 30 september in de middag.

Dienstverband Tijdelijk dienstverband
Omvang functie Freelancer
Indiensttreding 16 oktober 2021 (bij voorkeur)
Salaris € 50,= per uur te declareren als Freelancer
Aantal posities 1
Uren circa 66 uur per academisch jaar
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2021/15
Gepubliceerd 03-09-2021
Uiterste datum 19-09-2021

Tillbaka till lediga jobb