Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed en sociale- en geesteswetenschappen in zich verenigt. Het multidisciplinaire onderzoek en onderwijs zijn verdeeld over 5 leerstoelgroepen en richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering.

De UvH biedt momenteel een bacheloropleiding, drie masteropleidingen en een PhD-Graduate School aan ca. 650 studenten. De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met circa 120 betrokken medewerkers. Meer informatie over de UvH is te vinden op onze website www.uvh.nl

Project Kenniswerkplaats

Per 1 oktober 2021 start de UvH, ondersteund door subsidie van ZonMw, met de Landelijke Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging voor de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Het doel van de kenniswerkplaats is om Geestelijke Verzorging (GV) Thuis verder te professionaliseren, de krachten te bundelen en een stevige basis voor samenwerking te vestigen. De kenniswerkplaats doet dit door de ontwikkeling van:

 • een kennisinfrastructuur en kennisbank die samenwerking, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevordert;
 • een leergemeenschap die de uitwisseling tussen en in leernetwerken bevordert over innovaties in de praktijk van GV Thuis en ZvZ Thuis ten behoeve van cliënten in eerstelijnszorg en sociaal domein;
 • practice-based evidence door onderzoek naar de behoeften, doelen, werkwijzen en uitkomsten van GV Thuis.

In de kenniswerkplaats participeren universitaire (medische) en hbo-instellingen met een GV opleiding of een opleiding/lectoraat met aandacht voor zorg voor zingeving, de beroepsverenigingen VGVZ en V&VN, de stuurgroep GV Thuis, Zorg- en welzijnsorganisaties en Centra voor Levensvragen die participeren in de leernetwerken van de kenniswerkplaats.

De Universiteit voor Humanistiek is penvoerder en hoofdaanvrager van het project. Ten behoeve van de ontwikkeling van deze kenniswerkplaats zoeken wij een projectmanager, die verantwoordelijk is voor het dagelijks managen van de voortgang: het uitvoeren, bewaken en opleveren van het project uitgaande van een projectplan, zodanig dat het projectplan binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie wordt gerealiseerd. Hij/zij legt formeel verantwoording af aan de voorzitter van de kenniswerkplaats (tevens projectleider) en heeft frequent overleg met de voorzitters van de drie werkpakketten. De projectmanager heeft drie belangrijke aandachtsgebieden: communicatie, management en verantwoording.

 

Taken

Op het terrein van projectcommunicatie:

 • Planning en (logistieke) voorbereiding van projectbijeenkomsten;
 • Relatiebeheer;
 • Samen met de communicatiemedewerker zorg dragen voor betrouwbare informatievoorziening rondom het project.

Op het terrein van projectmanagement:

 • Nadere uitwerking van projectvoorstel in een operationeel projectplan;
 • Zorgdragen voor de praktische projectcoördinatie en verrichten van uitvoerende werkzaamheden.
 • Bewaken van de voortgang/inspecteren van overeengekomen kwaliteit.

Op het terrein van projectverantwoording:

 • Projectarchivering en -documentatie;
 • Het uitbrengen van periodieke voortgangs- en financiële rapportages;
 • Toezien op kosten en uitgaven, inzet van mensen en middelen;
 • Zorgdragen voor een adequate financiële en administratieve afronding van het project.

 

Kwalificaties

 • Afgeronde relevante universitaire opleiding (minimaal masterniveau);
 • Ervaring met het managen van complexe projecten;
 • Ervaring met de financiële beheersing en verantwoording van projecten;
 • Vermogen om samen te werken in een projectgroep en op het snijvlak van diverse praktijken (onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk) en instituten;
 • Inhoudelijke affiniteit met thema’s van het project: zingeving, geestelijke verzorging, (praktijkgericht) onderzoek, samenwerking en innovatie;
 • Een positief-kritische houding, verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor het project;
 • Affiniteit met ICT / digitale ontwikkelingen in verband met de ontwikkeling van de kennisbank;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • Goed samen maar ook zelfstandig kunnen werken.

 

Wat bieden we jou?

 • Een inspirerende en hybride omgeving om jezelf verder in te ontplooien;
 • Mogelijkheden voor het uitbreiden van jouw netwerk binnen het wetenschappelijk onderwijs en bijbehorende beroepspraktijken;
 • Verdieping en verbreding van kennis en ervaring op het terrein van onderzoek, innovatie, samenwerking en communicatie.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar. Een Freelance overeenkomst is ook bespreekbaar. De functie wordt ingedeeld als Projectmanager niveau 3/4 in het Nederlandse Universitaire functieordeningsysteem UFO (salarisschaal 11/12 CAO Nederlandse Universiteiten). Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand).

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 23 juni in de ochtend.

Dienstverband Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Omvang functie Parttime
Indiensttreding 1 oktober 2021
Salaris € 3.746,= tot max. € 5.826,=
Aantal vacatures 1
Uren 0,5 fte
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2021/12
Contact
 • Gaby Jacobs, 06-41959606
Gepubliceerd 19-05-2021
Uiterste datum 13-06-2021

Tillbaka till lediga jobb