Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed en sociale- en geesteswetenschappen in zich verenigt. Het multidisciplinaire onderzoek en onderwijs zijn verdeeld over 5 leerstoelgroepen en richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering.

De UvH biedt momenteel een bacheloropleiding, drie masteropleidingen en een PhD-Graduate School aan ca. 650 studenten. De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met circa 120 betrokken medewerkers. Meer informatie over de UvH is te vinden op onze website www.uvh.nl

Beschrijving

De promovendus zal worden ingezet voor een wetenschappelijk onderzoek binnen de Leerstoelgroep Educatie naar "Vormgeving en legitimering van morele vorming in het VO".

Achtergrond en doel van dit onderzoek

Van leraren en scholen wordt verwacht dat zij bijdragen aan de morele vorming van kinderen en jongeren. Alhoewel niet expliciet in wetgeving vermeld, kan uit de kerndoelen van het PO en de onderbouw VO worden afgeleid dat zij geacht worden leerlingen te stimuleren om zich aan minimale morele normen van de samenleving te (willen) houden. Maar wat tot de minimale morele standaard behoort en of morele vorming nog meer zou moeten omvatten, is onderwerp van discussie in de samenleving, op scholen en in de wetenschap. Mogen of moeten docenten ook morele waarden stimuleren of is er dan sprake van staatspedagogiek of indoctrinatie door een elite? Wat het beantwoorden van deze vragen er niet eenvoudiger op maakt, is dat morele beïnvloeding van leerlingen altijd plaatsvindt in het onderwijs, of docenten zich daar nu actief voor inzetten of niet.

Het doel van dit promotie-onderzoek is om, in samenspraak met docenten, ouders en schoolleiding, een beroepsethisch perspectief op morele vorming van leerlingen in het VO te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Met het onderzoek willen we niet alleen de wetenschappelijke kennisbasis rond dit thema versterken, maar ook een kader ontwikkelen voor docenten(teams) binnen en buiten Nederland om op een onderbouwde manier richting te geven aan morele vorming in hun school.

 

Plaats in de universitaire organisatie

De promovendus gaat werken binnen de leerstoelgroep Educatie en wordt begeleid door prof. dr. Doret de Ruyter, dr. Isolde de Groot en dr. Wouter Sanderse. Deze leerstoelgroep verzorgt onderwijs over en verricht onderzoek naar morele en burgerschapseducatie alsmede de bijdrage van het onderwijs aan het kunnen floreren van kinderen en volwassenen. Voor meer informatie over het onderzoek van de leerstoelgroep, zie Leerstoelgroep Educatie.

Taken

 • Verrichten van literatuuronderzoek en (hoofdzakelijk kwalitatief) empirisch onderzoek naar diverse aspecten van morele vorming door docenten in het VO;
 • Schrijven van een proefschrift op basis van Engelstalige peer-reviewed artikelen;
 • Onderhouden van contacten met relevante actoren;
 • Verzorgen van onderwijs op de UvH.

 

Kwalificaties

 • Een master in de Onderwijswetenschappen, Pedagogiek, Filosofie of Humanistiek;
 • Aantoonbare belangstelling voor onderwijs en praktijkverbetering;
 • Aantoonbare affiniteit met het doen van kwalitatief (etnografisch) wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur blijkend uit publicaties;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goed kunnen werken in teamverband;
 • Affiniteit met de humanistische levensbeschouwing.

 

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Isolde de Groot via i.degroot@uvh.nl of dr. Wouter Sanderse via w.sanderse@uvh.nl. Ook het onderzoeksvoorstel kan op deze manier opgevraagd worden.

 

Voorwaarden

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging voor de resterende duur van het promotietraject (3 jaar bij 1 fte / 4 jaar bij 0,8 fte). Deze functie is ingedeeld in het UFO profiel Promovendus (salarisschaal P van de CAO Nederlandse Universiteiten. Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand).

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 mei 2021.

Dienstverband Tijdelijk dienstverband
Omvang functie Fulltime/Parttime
Indiensttreding 1 september 2021 (bij voorkeur)
Salaris € 2395,- bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week
Aantal vacatures 1
Uren 0,8 fte - 1 fte (graag voorkeur aangeven in sollicitatiebrief)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2021/9
Contact
 • Isolde de Groot, 0302390140
 • Wouter Sanderse, 0302390140
Gepubliceerd 08-04-2021
Uiterste datum 04-05-2021

Tillbaka till lediga jobb