Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een zelfstandige universiteit in een historisch pand in de binnenstad van Utrecht. Wij laten ons in het ons onderzoek en onderwijs inspireren door het humanisme en richten ons op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane, rechtvaardige en duurzame samenleving.

5 leerstoelgroepen bieden momenteel een bacheloropleiding, 3 masteropleidingen, een minor en een PhD-Graduate School aan circa 650 studenten. Wij hebben de ambitie om verder te groeien in studentenaantallen, onderzoek en het realiseren van maatschappelijke impact. Samen met circa 120 medewerkers werken we in een persoonlijke en inclusieve sfeer. Meer informatie: www.uvh.nl

Beschrijving

De universitair docent verzorgt onderwijs en onderzoek binnen de leerstoelgroep Humanistisch Geestelijke Verzorging voor een Plurale Samenleving. Deze leerstoelgroep richt zich in haar onderwijs en onderzoek op de grondslagen van de (humanistisch) geestelijke verzorging (spiritual care); de constituerende concepten uit de psychologie, filosofie en humanistische tradities die deze vorm van begeleiding en advisering bij zingeving, levensbeschouwing en humanisering helpen duiden en verder ontwikkelen; op de toepassing van deze concepten in diverse werkvelden; en op de actuele ontwikkelingen naar spiritual care door andere beroepsgroepen dan de geestelijk verzorger.  
De UD Spiritual Care geeft onderwijs op het gebied van diverse thema’s in de bachelor en de master Humanistiek en draagt bij aan het filosofische en/of sociaalwetenschappelijke empirische onderzoek binnen deze thema’s, waarbij wordt samen gewerkt met het werkveld. Ook versterkt de UD de (inter)nationale profilering van de UvH op dit terrein door bijvoorbeeld de organisatie van lezingen, workshops, samenwerkingsverbanden, et cetera. 

 

Werkzaamheden

 • Geven van onderwijs op Bachelor- en Masterniveau, onder meer op het gebied van      begeleiding bij morele competentieontwikkeling en bij conflicten en geweld; en het bijdragen aan de ontwikkeling van vakken op deze terreinen;
 • Leveren van een bijdrage aan het onderzoek van de leerstoelgroep HGVPS;
 • Publiceren in (inter)nationale, peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften en boeken;
 • Participeren in nationale en internationale onderzoeksnetwerken;
 • Verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Deelnemen aan landelijke debatten door publicaties in vakbladen, beleidsrapportages, via sociale media of digitale platforms en/of door deelname in educatie-netwerken;
 • Initiëren van activiteiten die de UvH profileren op het terrein van de (humanistische) geestelijke verzorging en spiritual care in bredere zin.

Kwalificaties

 • Gepromoveerd in de psychologie, antropologie, sociale wetenschappen, filosofie, godsdienst- en religiewetenschappen of een aanverwante discipline;
 • Recente publicaties in relevante internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van onderzoek ten behoeve van wetenschap, maatschappij en/of overheden of organisaties;
 • Succesvol in het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Actief in valorisatie van onderzoek bijvoorbeeld door bijdragen aan media, lezingen, publieke debatten en dergelijke.  
 • Geruime onderwijservaring op Bachelor- en Masterniveau, met positieve evaluaties van studenten;
 • In het bezit van BKO;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands;
 • Coöperatieve, flexibele en collegiale instelling;
 • Brede, transdisciplinaire oriëntatie en inzetbaarheid;
 • Affiniteit met de onderzoeksagenda van de Universiteit voor Humanistiek;
 • Affiniteit met de humanistische traditie.

De volgende kwalificaties strekken tot aanbeveling:

 • Ervaring met het samenwerken in transdisciplinaire onderzoeksprojecten en onderwijsteams;
 • Specifieke expertise rondom begeleiding bij morele competentie-ontwikkeling en bij situaties van conflict en geweld op micro-, meso- en macroniveau.

 

Voorwaarden

Wij bieden een tijdelijk contract voor de duur van 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld als Universitair Docent niveau 1 in het Nederlandse Universitaire functieordeningsysteem UFO (salarisschaal 12 CAO Nederlandse Universiteiten). Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Prof. dr. Gaby Jacobs (G.Jacobs@uvh.nl)

NB: Sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen!

Dienstverband -
Omvang functie Parttime
Gewenste startdatum 1 december 2022
Salaris € 4.814 - € 6.181 bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week
Aantal posities 1
Uren 0,8 fte
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2022/13
Gepubliceerd 12-07-2022
Uiterste datum 12-09-2022

Terug naar vacatures