Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een zelfstandige universiteit in een historisch pand in de binnenstad van Utrecht. Wij laten ons in het ons onderzoek en onderwijs inspireren door het humanisme en richten ons op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane, rechtvaardige en duurzame samenleving.

5 leerstoelgroepen bieden momenteel een bacheloropleiding, 3 masteropleidingen, een minor en een PhD-Graduate School aan circa 650 studenten. Wij hebben de ambitie om verder te groeien in studentenaantallen, onderzoek en het realiseren van maatschappelijke impact. Samen met circa 120 medewerkers werken we in een persoonlijke en inclusieve sfeer. Meer informatie: www.uvh.nl

Achtergrond en doel van het promotieonderzoek Morele weerbaarheid en Moreel leren

De aandacht voor de morele nood die professionals in verschillende beroepscontexten kunnen ervaren groeit. Met name binnen de zorg en bij geüniformeerde beroepen is er in toenemende mate aandacht voor morele worstelingen van werknemers die ontstaan wanneer beroepsuitoefening niet strookt met eigen morele kernovertuigingen. Morele weerbaarheid lijkt dan belangrijk, maar wat is dat nu eigenlijk en hoe kan deze worden versterkt? Ook in situaties waarin geen sprake is van morele nood, doen zich morele vragen voor en is moreel leren aan de orde. In dit promotieonderzoek worden processen van morele weerbaarheid en moreel leren langs twee lijnen onderzocht.

De eerste lijn heeft betrekking op begeleiding door geestelijk verzorgers van veteranen met morele verwonding. Doel van het onderzoek in deze lijn is om werkwijzen van deze geestelijk verzorgers te beschrijven en inzicht te krijgen in de werkzaamheid daarvan m.b.t. morele weerbaarheid. Dit vindt enerzijds plaats binnen een leernetwerk van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging (zie Kenniswerkplaats geestelijke verzorging). Hiermee verbonden is een onderzoek naar een existentieel-narratieve interventie in de veteranenzorg, met subsidie van het Nederlands Veteraneninstituut.

De tweede lijn binnen het promotieonderzoek is het moreel leren dat plaatsvindt tussen professionals (geestelijk verzorgers en andere professionals uit het domein van zorg en welzijn) binnen een aantal leernetwerken die zich richten op ‘goede zorg of ondersteuning’ van een specifieke groep cliënten of rondom een bepaalde thematiek. De vraag is welke gedaanten dit leren aanneemt, hoe deelnemers dit zelf ervaren en beschrijven en hoe dit moreel leren (verder) ontwikkeld kan worden. Het betreft hier onder meer een leernetwerk gericht op nieuwe afstemmingspraktijken in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de thuissituatie, als onderdeel van de Kenniswerkplaats.

 

Plaats in de universitaire organisatie

De promovendus gaat werken binnen de leerstoelgroep Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies en wordt begeleid door prof. dr. Gaby Jacobs en dr. Carmen Schuhmann. Deze leerstoelgroep verzorgt onderwijs over en verricht onderzoek naar existentiële en morele begeleiding, in de bestaande werkvelden van de geestelijke verzorging (gezondheidszorg, justitie, defensie) en op nieuw opkomende gebieden (bijvoorbeeld in de eerstelijns gezondheidszorg, bij de politie en in vluchtelingencentra). Voor meer informatie over het onderzoek van de leerstoelgroep, zie Humanistisch geestelijke verzorging studies

 

Werkzaamheden

 • Verrichten van literatuuronderzoek en (hoofdzakelijk kwalitatief) empirisch onderzoek naar morele weerbaarheid en moreel leren;
 • Schrijven van een proefschrift op basis van Engelstalige peer-reviewed artikelen;
 • Schrijven van voortgangsrapportages en onderzoeksrapporten voor de onderzoeksprojecten waarin het promotieonderzoek is ingebed;
 • Onderhouden van contacten met relevante actoren in deze onderzoeksprojecten;
 • Voorbereiden en organiseren van en notuleren bij werkbijeenkomsten van deze onderzoeksnetwerken;
 • Organiseren van werkconferenties waarop de resultaten en producten van het onderzoek gepresenteerd worden;
 • Verzorgen van onderwijs op de UvH. 

Kwalificaties

 • Masterdiploma Humanistiek, Zorgethiek en Beleid of aanverwante gebieden;
 • Aantoonbare belangstelling voor morele weerbaarheid en moreel leren en in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een visie hierop;
 • Bij voorkeur kennis van literatuur op het gebied van morele weerbaarheid en moreel leren;
 • Aantoonbare affiniteit met het doen van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur blijkend uit publicaties;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goed kunnen werken in teamverband;
 • Flexibel, proactief en procesmatig werkend;
 • In staat onderzoek te doen op het snijvlak van wetenschap en praktijk;
 • Affiniteit met de humanistische levensbeschouwing.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging voor de resterende duur van het promotietraject. De functie is ingedeeld als Promovendus in het Nederlandse Universitaire functieordeningsysteem UFO (salarisschaal P van CAO Nederlandse Universiteiten). Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met

 • Gaby Jacobs, hoogleraar Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies, per tel: 06-41959606 of e-mail: g.jacobs@uvh.nl
 • Carmen Schuhmann, universitair docent Praktische Humanistiek, per tel. 06-44800918 of e-mail: c.schuhmann@uvh.nl

NB: sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen!

De eerste gespreksronde vindt plaats in de middag van 7 maart 2022.

Dienstverband -
Omvang functie Fulltime/Parttime
Gewenste startdatum 1 april 2022
Salaris € 2.443,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week
Aantal posities 1
Uren 0,8 fte - 1 fte
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2022/1
Contact
 • prof.dr. Gaby Jacobs, 06-41959606
 • dr. Carmen Schuhmann, 06-44800918
Gepubliceerd 28-01-2022
Uiterste datum 20-02-2022

Terug naar vacatures