Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed en sociale- en geesteswetenschappen in zich verenigt. Het multidisciplinaire onderzoek en onderwijs zijn verdeeld over 5 leerstoelgroepen en richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering.

De UvH biedt momenteel een bacheloropleiding, drie masteropleidingen en een PhD-Graduate School aan ca. 650 studenten. De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met circa 120 betrokken medewerkers. Meer informatie over de UvH is te vinden op onze website www.uvh.nl

Met de start van een nieuwe masteropleiding Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven ontstaat er ruimte voor een Universitair docent Burgerschap, Ethische Professionaliteit en Educatie.

 

Plaats in de organisatie

De universitair docent zal bijdragen aan het onderwijs en onderzoek van de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector en van de leerstoelgroep Educatie. Deze leerstoelgroepen werken met elkaar samen op thema’s rondom democratische interacties tussen burgers en professionals, vorming van democratische burgers en de ethische kwaliteiten van professionals die werken in de publieke sector. Dit onderzoek en onderwijs is erop gericht om democratische praktijken in de samenleving op lokaal en landelijk niveau te bevorderen – in scholen, buurten en publieke organisaties. De UD geeft onderwijs op deze thema’s in de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven en ook in de bachelor en master Humanistiek, en neemt deel aan het empirische en/of theoretische onderzoek binnen deze thema’s. Ook draagt de UD bij aan (inter)nationale profilering van de UvH op dit terrein door bijvoorbeeld organisatie van lezingen, workshops, samenwerkingsverbanden, etc.

 

Taken

 • Geven van onderwijs op het gebied van burgerschap, ethiek en/of educatie op Bachelor en Master niveau en bijdragen aan de ontwikkeling van modules op deze terreinen;
 • Leveren van een bijdrage aan het onderzoek van de leerstoelgroepen BHPS en Educatie;
 • Publiceren in (inter)nationale, peerreviewed wetenschappelijke tijdschriften en boeken;
 • Participeren in nationale en internationale onderzoeksnetwerken;
 • Verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Deelnemen aan landelijke debatten door publicaties in vakbladen, beleidsrapportages, via sociale media of digitale platforms en/of door deelname in educatie-netwerken;
 • Initiatieren van activiteiten die de UvH op het terrein van Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven profileren.

 

Vereisten

 • Relevant afgerond promotieonderzoek in sociale wetenschappen, onderwijswetenschappen of filosofie;
 • In staat om zelfstandige bijdrage te leveren aan het ontwerp en de uitvoer van onderzoeksprojecten;
 • Recente publicaties in relevante internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • In staat tot het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Onderwijservaring op Bachelor en Master niveau, met positieve evaluaties van studenten;
 • In bezit van BKO of bereid deze z.s.m. te verwerven;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands;
 • Coöperatieve, flexibele en collegiale instelling;
 • Brede, interdisciplinaire en praktijkgerichte oriëntatie en inzetbaarheid;
 • Affiniteit met de onderzoeksagenda van de Universiteit voor Humanistiek;
 • Affiniteit met de humanistische traditie.

 

De volgende kwalificaties strekken tot aanbeveling:

 • Reeds actief in valorisatie van onderzoek bijvoorbeeld door bijdragen aan media, lezingen, publieke debatten en dergelijke;  
 • Ervaring met het samenwerken in interdisciplinaire onderzoeksprojecten en onderwijsteams;
 • Reeds succesvol in het verwerven van externe onderzoeksgelden.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk contract voor de duur van 2 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

De functie is ingedeeld als Universitair Docent niveau 2 in het Nederlandse Universitaire functieordeningsysteem UFO (salarisschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten). NB: In geval van een toekomstige of recente promotie wordt de UD eerst aangesteld in aanloopschaal 10. Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

De eerste gespreksronde staat gepland in de week van 10 mei 2021.

Dienstverband Tijdelijk dienstverband
Omvang functie Fulltime/Parttime
Indiensttreding 16 augustus 2021
Salaris € 3.746,= tot € 5.127,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week
Aantal vacatures 1
Uren 0,8 - 1 fte
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2021/5
Contact
 • Doret de Ruyter, 030-2390123
 • Evelien Tonkens, 030-2390183
Gepubliceerd 01-04-2021
Uiterste datum 25-04-2021

Terug naar vacatures