Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanisme en sociale- en geesteswetenschappen in zich verenigt. Ons onderzoek en onderwijs richt zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

De universiteit biedt momenteel een bacheloropleiding, drie masteropleidingen en een PhD-Graduate School aan ca. 650 studenten. We hebben de ambitie om verder te groeien in studentenaantallen, onderzoek- en valorisatieprojecten.
De wetenschappelijke staf is ingedeeld in 5 leerstoelgroepen. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering.

De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met circa 120 betrokken medewerkers. Meer informatie is te vinden op onze website www.uvh.nl

Profielschets

Een beginnend docent die breed inzetbaar is in diverse onderwijstaken binnen de bachelor Humanistiek en de premasteropleiding.

 

Werkzaamheden

 • Het geven van werkgroepen, practica en colleges in de bachelor- en premasteropleiding en daarnaast incidenteel ook in het eerste jaar master Humanistiek of master Zorgethiek en Beleid of de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven;
 • Samenwerken met coördinatoren in de organisatie van een onderwijsmodule;
 • In latere jaren coördineren en begeleiden van student-assistenten en begeleiden van nieuwe JuDo’s;
 • In latere jaren bijdragen aan het functioneren en verbeteren van de (onderwijs)organisatie door participatie in een onderwijsvernieuwingstraject. 

Kwalificaties

 • Tussen 1 juli 2019 en 1 september 2022 een masteropleiding binnen het SSH domein hebben afgerond;
 • Aantoonbaar kennis en vaardigheden die in vakken en practica van de bachelor Humanistiek en de premasteropleiding worden gedoceerd;
 • In staat tot het geven van inspirerend academisch onderwijs, bij voorkeur op basis van ervaring hierin;
 • Brede, interdisciplinaire en praktijkgerichte oriëntatie en inzetbaarheid;
 • Goede passieve en actieve beheersing van het Nederlands en het Engels, in woord en geschrift;
 • Beschikking over een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), of bereid zijn deze binnen twee jaar te behalen;
 • Coöperatieve instelling, georganiseerd, stressbestendig en flexibel;
 • Affiniteit met humanistische levensbeschouwing.

Zelf de bachelor en master Humanistiek of de master Zorgethiek en Beleid hebben gevolgd strekt tot de aanbeveling.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 2 jaar met uitzicht op een verlenging van 2 jaar. De functie is ingedeeld in het UFO-profiel Docent niveau 4 (aanloopsalarisschaal 8 CAO Nederlandse Universiteiten). Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden met thuiswerkmogelijkheden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie over deze positie is te verkrijgen via de Directeur Onderwijs prof.dr. Doret de Ruyter via ddr@uvh.nl

NB: Sollicitaties per mail worden niet meegenomen in de procedure!

De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 19 september.

Dienstverband Tijdelijk dienstverband
Omvang functie Parttime
Indiensttreding 16 oktober of 1 november 2022
Salaris € 2.818,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week
Aantal posities 1
Uren 0,8 fte
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2022/10
Gepubliceerd 06-07-2022
Uiterste datum 04-09-2022
Inloggen en solliciteren

Retour aux postes vacants