Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanisme en sociale- en geesteswetenschappen in zich verenigt. Ons onderzoek en onderwijs richt zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

De universiteit biedt momenteel een bacheloropleiding, drie masteropleidingen en een PhD-Graduate School aan ca. 650 studenten. We hebben de ambitie om verder te groeien in studentenaantallen, onderzoek- en valorisatieprojecten.
De wetenschappelijke staf is ingedeeld in 5 leerstoelgroepen. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering.

De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met circa 120 betrokken medewerkers. Meer informatie is te vinden op onze website www.uvh.nl

Profiel

De universitair docent zal bijdragen aan onderwijs en onderzoek van de leerstoelgroep Educatie en de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector. Zij werken met elkaar samen op thema’s rondom democratische interacties tussen burgers en professionals, vorming van democratische burgers en de ethische kwaliteiten van professionals die werken in de publieke sector. Dit onderzoek en onderwijs is erop gericht om democratische praktijken in de samenleving op lokaal en landelijk niveau te bevorderen – in scholen, buurten en publieke organisaties. De UD geeft onderwijs op deze thema’s in zowel de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven (BKS) als in de bachelor en master Humanistiek en draagt bij aan het empirische en/of theoretische onderzoek binnen deze thema’s. Ook draagt de UD bij aan (inter)nationale profilering van de UvH op dit terrein door bijvoorbeeld organisatie van lezingen, workshops, samenwerkingsverbanden, etc.

 

Werkzaamheden

 • Geven van onderwijs op het gebied van burgerschap, ethiek en/of educatie op Bachelor en Master niveau en bijdragen aan de ontwikkeling van vakken op deze terreinen;
 • Begeleiden van mastertheses BKS en Humanistiek en bachelor theses Humanistiek;
 • Begeleiden van stages master BKS;
 • Leveren van een bijdrage aan het onderzoek van de leerstoelgroepen Educatie en BHPS;
 • Publiceren in (inter)nationale, peerreviewed wetenschappelijke tijdschriften en boeken;
 • Participeren in nationale en internationale onderzoeksnetwerken;
 • Verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Deelnemen aan landelijke debatten door publicaties in vakbladen, beleidsrapportages, via sociale media of digitale platforms en/of door deelname in educatie-netwerken;
 • Initiatieren van activiteiten die de UvH op het terrein van Burgerschap en kwaliteit van samenleven profileren.

 

Kwalificaties

 • Relevant afgerond promotieonderzoek in sociale wetenschappen, onderwijswetenschappen of filosofie;
 • In staat om zelfstandige bijdrage te leveren aan het ontwerp en de uitvoer van onderzoeksprojecten;
 • Recente publicaties in relevante internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • In staat tot het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Onderwijservaring op Bachelor en Master niveau, met positieve evaluaties van studenten;
 • In bezit van BKO of bereid deze z.s.m. te verwerven;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands;
 • Coöperatieve, flexibele en collegiale instelling;
 • Brede, interdisciplinaire en praktijkgerichte oriëntatie en inzetbaarheid;
 • Affiniteit met de onderzoeksagenda van de Universiteit voor Humanistiek;
 • Affiniteit met de humanistische traditie.

De volgende kwalificaties strekken tot aanbeveling:

 • Reeds actief in valorisatie van onderzoek bijvoorbeeld door bijdragen aan media, lezingen, publieke debatten en dergelijke;
 • Ervaring met het samenwerken in interdisciplinaire onderzoeksprojecten en onderwijsteams;
 • Reeds succesvol in het verwerven van externe onderzoeksgelden.

 

Voorwaarden

Wij bieden een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld als Universitair Docent niveau 2 in het Nederlandse Universitaire functieordeningsysteem UFO (salarisschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten). In geval van zeer recente promotie wordt de UD aangesteld in aanloopschaal 10. Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden met ruime thuiswerkmogelijkheden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Prof.dr. Doret de Ruyter via ddr@uvh.nl of Prof.dr. Evelien Tonkens via et@uvh.nl

NB: Sollicitaties per mail worden niet meegenomen in de procedure!

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 30 augustus.

Dienstverband Tijdelijk dienstverband
Omvang functie Parttime
Indiensttreding 1 oktober 2022
Salaris min. € 3.974,= tot max. € 5.439,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week
Aantal posities 1
Uren 0,8 fte
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2022/9
Gepubliceerd 07-07-2022
Uiterste datum 16-08-2022
Inloggen en solliciteren

Return to job vacancies