Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Het onderzoek en onderwijs van de UvH is gericht op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een zorgzame en rechtvaardige wereld. Het onderzoek van de UvH is transdisciplinair en integreert filosofische, historische en sociaalwetenschappelijke benaderingen.

De UvH kent een bacheloropleiding en drie masteropleidingen: de bachelor Humanistiek, de master Humanistiek, de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven en de master Zorgethiek en Beleid. Ook is er een Graduate School voor PhD-studenten. De wetenschappelijke staf is verdeeld over 5 leerstoelgroepen. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering.

De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met circa 120 betrokken medewerkers. Meer informatie over de UvH is te vinden op onze website www.uvh.nl

Profiel

We zijn op zoek naar een enthousiaste, zelfstandig werkende en coöperatieve postdoc onderzoeker voor een kwalitatief onderwijsonderzoek naar Bildung in het vmbo.

 

Achtergrond van het onderzoek

In de afgelopen tien jaar is in het hoger en voortgezet onderwijs veel aandacht geweest voor Bildung, maar slechts mondjesmaat in het vmbo. Het lijkt alsof Bildung voor het vmbo niet relevant geacht werd, terwijl vmbo-docenten het net zo belangrijk vinden dat leerlingen gevormd worden. Bovendien is Bildung voor de leerlingen op het vmbo van even grote waarde. Daarom vindt een ontwikkel- en onderzoeksproject van 1,5 jaar plaats, gefinancierd door stichting Porticus, dat als doel heeft om de relatie tussen Bildung en het vmbo verder uit te werken.

Het praktische doel is om vmbo-docenten te stimuleren om van hun klassen en school een omgeving te maken waarin het onderwijs bildend voor leerlingen is. Dit gebeurt in een netwerk, bestaande uit de UvH, vier grote lerarenopleidingen (van Hogeschool Utrecht, Fontys Hogescholen, Windesheim en HAN) en tientallen vmbo-scholen uit deze regio’s. De lerarenopleidingen organiseren professionele leergemeenschappen (PLGs), waarin vmbo-leraren ervaringen en kennis uitwisselen en verder ontwikkelen. Via praktijkonderzoek experimenteren de leraren met het modelleren van Bildung in hun eigen lessen. Ook werken ze samen met collega’s en hun team- of schoolleider aan de schoolbrede implementatie van Bildung

Het onderzoeksdoel is om te achterhalen in hoeverre en hoe leraren die deelnemen aan de PLGs Bildung voorleven in de klas, en in hoeverre hun voorbeeldgedrag door leerlingen wordt herkend. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, dagboeken, observaties (van leraren) en focusgroepen (met leerlingen). Het onderzoek loopt parallel aan de PLGs. Afstemming met zowel de deelnemende vmbo-docenten als de begeleiders vanuit de hogescholen is cruciaal.

 

Plaats in de organisatie

De postdoc is onderdeel van de leerstoelgroep Educatie onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Doret de Ruyter. Deze leerstoelgroep bestaat uit medewerkers met theoretische en/of sociaalwetenschappelijke expertise op het gebied van o.a. pedagogiek, morele- en burgerschapsvorming en Bildung. Het project wordt geleid door dr. Wouter Sanderse, universitair docent Educatie.

 

Werkzaamheden

 • Het verder ontwikkelen en uitvoeren van het onderzoek naar het modelleren van Bildung door vmbo-docenten;
 • In samenwerking publiceren van de resultaten in Engelstalige, peer-reviewed tijdschriften en in Nederlandse vakbladen, en het geven van presentaties tijdens conferenties;
 • Samenwerken met hbo-docenten die professionele leergemeenschappen begeleiden en de deelnemende vmbo-docenten en hun schoolleiders;
 • Het geven van enkele colleges over het onderzoek aan de UvH en het (samen) begeleiden van enkele BA- of MA-studenten op relevante onderwerpen aan de UvH;
 • Bijdragen aan het schrijven van aanvragen om nieuwe financiering op dit onderzoeksterrein te verwerven.

 

Kwalificaties

 • Een (bijna) afgeronde promotie in een relevante richting, zoals pedagogiek, onderwijswetenschappen en humanistiek;
 • Kennis en vaardigheden met methoden en technieken van kwalitatief empirisch onderzoek;
 • Ervaring met publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • Aantoonbare affiniteit met vormingstheorieën, in het bijzonder de Bildungtraditie;
 • Affiniteit en ervaring met onderzoek in het voortgezet onderwijs, met name het vmbo;
 • Uitstekende taalvaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel in woord als schrift;
 • Ervaring met het uitvoeren van een gecombineerd ontwikkel- en onderzoeksproject strekt tot de aanbeveling.

 

Voor meer informatie over de vacature en het projectplan kan vanaf 9 augustus contact worden opgenomen met: dr. Wouter Sanderse, per e-mail: w.sanderse@uvh.nl.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 1,5 jaar. Deze functie is ingedeeld als Onderzoeker niveau 4 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem (salarisschaal 10 van CAO Nederlandse Universiteiten).

Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand). Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

De gesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 10 september 2021.

Dienstverband Tijdelijk dienstverband
Omvang functie Parttime
Indiensttreding 1 oktober 2021
Salaris € 2.790,= tot € 3.491,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur
Aantal posities 1
Uren 0,6 fte = 22,8 uur per week
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Land Nederland
Referentienummer 2021/14
Gepubliceerd 19-07-2021
Uiterste datum 29-08-2021

Return to job vacancies